A collaborative Digital Writing Portfolio Tool

I think that many of you have actually covered elements of Porfolios… but what are portfolios? They’re just a collection of works, and any tool can be used to collect your work; from the traditional “Ring Files” with printed paper, to the online environment. Today I have come across this article which I thought would be well worth sharing with you.

There are number of online tools which are used to share documents and presentations. One such tool is called Scribd. You can even log in with your Facebook account so you don’t really need to create another account if you do not want to. Well Scribd has a new feature in which you can add a public collection and users can add their documents to this public collection. Imagine what this can do for your classroom? I mean, we’re talking about extending the learning away from the classroom – this tool will be great to use, easy to use and I think that the effects would be fantastic. Read more on this blog, and watch a video about how this can be done. The tools are all out there, it just takes a little effort to go out and find them.

Advertisements

38 thoughts on “A collaborative Digital Writing Portfolio Tool

 1. Portfolios are a great tool for updating and the check the coursework of one’s own work. Students can have their portfolio on-line and they can benefit not only in school but also when they leave school to enter into employment. Nowadays employers are looking at such portfolios and can have a snapshot of what their candidate can give to their company. Teachers can also benefit from such portfolio in the sense that they can see the progress of their students and students themselves can actually reflect on their progress and interact with their teacher. Although e-portfolios can interfere with privacy issues, if it is used wisely everyone can benefit from them.

 2. I agree with Duncan. With portfolios, everything is located in one place and is easily accessible from anywhere, without the burden of having to carry any bulky files with you. The students can check up on their work and upload any coursework even when they are away from home, and the teacher can view this with ease from any pc. Moreover, documents which the teacher wants the whole class to view are uploaded all in one place, ensuring that every student gets their hands on the information, even if they missed the lesson. Students may also be allowed to view one another’s work or samples of them if made public by the teacher, allowing them to learn from one another. Another plus is their ease of use; anyone can do it!

 3. I really hope that the idea of formative assessments, rather than summative assessments will be more evident in the new Maltese curriculum. As you already mentioned e-Portfolios are an excellent choice for this, especially now that all Maltese schools intend to introduce the online platform.

  This shift from summative to formative (e.g. Portfolios) brings about a shift From: Assessment OF Learning (for the purposes of grading and reporting with its own established procedures),
  To: Assessment FOR Learning (assessment whose purpose is to enable students through effective feedback to fully understand their own learning and the goals they are aiming for (Bartolo et al., 2007). It is evident that the latter promotes autnomous learning and self-directed learning- which is currently lacking in our educational system.

  Moreover, such type of learning gives the opportunity to more students to succeed… As we all know, we have now discarded the idea of IQ to know how intelligent our students are, but we are now giving more importance to multiple intelligences (Gardner). Such methods as portfolios or online projects give space for more creativity and innovation.

 4. I believe e-portfolios should not be developed for the sole purpose of assessing students’ work but rather to help them improve their learning. Working on the e-portfolios improves students’ learning, and fosters their learner autonomy so that they can feel responsibility for their own learning. Furthermore, I think that adding technology to portfolios makes it even more collaborative.

  • Ikolli naqbel ħafna ma’ Clint. Nemmen li l-iskop tal-‘e-portofolio’ m’għandux ikun biss li jassessja lill-istudent imma li dan ikun tieqa għall-kapaċità f’ħidmietu. Barra minn hekk permezz tal-‘e-portofolio’ l-istudent jasal biex ikun aktar awtonimu u indipendenti fil-ħsieb tiegħu. Fil-fatt dan il-proċess jgħin aktar lill-istudenti biex jirriflettu kif huma ħadmu ħalli b’hekk ikunu jistgħu jtejbu x-xogħol tagħhom għall-futur.

   Apparti mill-għajnuna li jagħti lill-istudenti, il-‘e-portofolio’ hu mezz tajjeb ħafna biex l-għalliema jaħdmu x-xogħol tagħhom u wara jaqsmuh bejniethom. Din il-ħidma kollaborattiva żgur li tħalli l-frott tagħha l-għaliex l-għalliema jingħataw il-lok ta’ riżorsi differenti b’ideat varji. B’hekk dan kollu joħloq l-opportunità biex l-għalliema jfasslu lezzjonijiet aktar kreattivi ħalli jkunu jistgħu jħallu effett pożittiv ta’ tagħlim fuq l-istudenti tagħhom.

 5. In my opinion, tools such as Scribd offers the possibility not just to host documents as a collection but to comment and learn from eachother. What i mean by this, is that having students to comment and post their work in a portfolio, students themselves can learn through peer-tution. It is a fact that it is easier for the educator to access it and assess the students more promptly. another thing is that students themselves can access it over and over again whenever they need to come across it.

  re: Duncan’s argument, I agree with his last words saying… if these portfolios are used in the appropiate way then everyone in the end can benefit out of this work.

 6. Il-‘E-Portfolio’ naħseb jiena huwa mezz komdu tassew fejn l-għalliema u l-istudenti jistgħu jaċċessaw u jaqsmu ħafna affarijiet bejniethom. Huwa komdu wkoll għall-fatt li huwa dinamiku u faċli tużaħ il-ħin kollu. Permezz ta’ l-‘E-Portfolio’, l-istudent jista’ jkollu kontroll fuq dak li huwa qiegħed jiġi mgħallem għalhekk jwasslu għal riflessjoni fuq l-attivita konċernata.
  Dan jista’ jwassal ukoll għal interazzjoni aħjar bejn l-għalliem u l-istudenti li tiġġenera iżjed motivazzjoni mil-istudent.
  Għalkhemm dan huwa riżors ferm tajjeb għall-klassi wieħed jrid joqgħod attent għal dawk l-istudenti fil-klassi li m’għandhomx aċċess għall-internet mid-dar. Illum il-ġurnata dawn it-tip ta’ sitwazzjonijiet qegħdin jonqsu pero ma nistgħux naħarbu mill-fatt li dawn li jeżistu.

 7. Apart from the advantage of having everything located in one place with easy access from anywhere, without the burden of having to carry any bulky files with you, as Daniela commented, there are various other advantages. One of the many advantages is that you are involving the students in their own learning, and this is a major motivation technique that a teacher can use with the students. This way, students are given more responsibility and they are more committed to their work and to their learning, instead of being spoon fed with already made notes and resources as happens in many cases.The fact that students can check up on their work or even look up the work of others further helps in students becoming more self autonomous..

 8. Prosit Kurt. M’għandnix inħarsu biss lejn l-istudent imma anke lejna bħala futuri għalliema. Hawnhekk inħoss li għad baqa’ ħafna x’isir biex l-għalliema jaqsmu l-ideat tagħhom ma’ xulxin dwar lezzjonijiet u riżorsi li jkunu sabu. Meta wieħed jidħol fil-professjoni ta’ għalliem, ma jfissirx li ma baqax ukoll student u l-isbaħ ħaġa hi li titgħallem mill-esperjenza tal-oħrajn. Meta dħalt fuq skola.net u fittixt fir-riżorsi, ftit kienu dawk l-għalliema li qasmu l-ideat tagħhom mal-għalliema l-oħra. Jonqos ħaġa waħda, li ma tibqax biss idea!!

 9. The ePortfolio can be used to promote autonomous learning in different areas of specialization. The ePortfolio can have different sections such as a section where to keep the resources, another section for simulations and games and other section for assessment. The ePortfolio has many advantages. It aids students’ self assessment and a teacher will be able to track the development of the student over time. In our course an emphasis is being made on the process rather than product. Using an ePortfolio one can see the process involved in getting the product. It also facilitates academic richness in the sense that one can keep contact with instructors and mentors who are giving him feedback.

 10. Fl-Università qed nisimgħu ħafna kliem sabiħ fuq dawn l-imberkin Portafolli elettroniċi, biex nagħtuhom isem bil-Malti (jew issa kontra l-liġi wkoll?), imma wisq nibża’ li meta dawn se jkunu miftuħin biex jużawhom l-għalliema naħseb li se tinħoloq paradigma. Teħdunix ħażin; qed nistenna bil-ħerqa li meta nsir għalliem din is-sistema titnieda ħalli nara kif se nużaha b’vantaġġ għalija u għall-istudenti, biex it-tnejn niggwadanjaw minnha! Imma xi ftit tax-xettiċimu għal dak li hemm hemm barra…

  X’qed jistennew in-nies fuq dan kollu? Kif se nużawhom fis-sistema edukattiva Maltija? Fejn se jwassluna lilna bħala għalliema u lilhom bħala studenti?

  Jien qadt naħseb ftit u ħriġt b’xi soluzzjonijiet:

  – Għodda ħolistika u multimedjali biex l-istudenti jkomplu jitħarrġu f’dak li jkunu għamlu fil-klassi, bħala estensjoni tas-sistema edukattiva, anki jekk ma kenux fiżikament preżenti għal-lezzjoni (forsi ta’ min jikkunsidra t-tagħlim mid-dar ukoll, f’dan il-qafas)

  – Sistema li tgħin lill-istudent jistudja u jirrevedi dak li jkun sar id-dar, b’għajnuna miżjuda minn dak li jkun sar fil-klassi u bl-għalliem li jista’ jkun ta’ gwida fejn meħtieġ.

  – Mezz biex nelliminaw l-iskuża tal-ħin u li s-sillabu ma nlaħħquhx fil-klassi, b’riultat li s-sillabi jerġgħu jimtlew mill-ġdid b’aktar kontenut li parti minnu jssir fil-klassi u parti jsir barra minnha, bis-sistema tal-portafoll.

  – Twittija tat-triq biex, fil-bogħod, l-istudenti jnaqqsu l-ħin li jqattgħu fl-iskola u bis-saħħa tal-portafolli tal-għalliema jkunu jistgħu jitgħallmu waħedhom id-dar.

  – Ġamra li tixgħel ħuġġieġa ta’ dibattiti u argumenti bejn l-MUT u l-Ministeru, bħalma ġara għal darba, tnejn fil-passat.

  – L-għalliema u/jew l-istudenti ma jingħatawx it-taħriġ u l-gwida li hemm bżonn minn min jiffinanzja, jippjana u jattwa din is-sistema u tfalli għal kollox.

  X’taħsbu? Dawn huma biss a ftit punti li niżżilt; ħsibt f’bosta xenarji u irqaqat oħrajn imma ma rridx nieħu fit-tul. Napprezza ftit kummenti; jekk ma taqblux miegħi, tant aħjar!

  • Jiena bhalek kurjuza biex nara dawn is-sistemi attwati fl-iskejjel taghna. Pero l-iktar zewg affarijiet li jinkwetawni huma li l-ghalliema ma jkunux mharrgin sew qabel tibda is-sistema u ghalhekk ikunu ‘overwhelmed’ la darba ikollhom juzawha. Apparti minn hekk, l-ePortfolios, kif ukoll l-onlinePplatform, ha jkunu iridu jintuzaw mill-ghalliema kollha bilfors? Jekk xi ghalliem jibqa jirrezisti dawn is-sistemi x’jigri?

   Jinkwetani ukoll il-fatt li l-hin ta’ l-ghalliema ha jkun estiz ghall-wara l-hin ta’ l-iskola wkoll permezz ta’ l-online platform. Milli smajt, l-genituri ha jkollhom kuntatt dirett ma l-ghalliema tas-suggetti kollha permezz ta’ din il-platform. Minkejja li l-iskop warajha huwa tajjeb hafna (ghax ma tridx tistenna jum il-genituri biex tiltaqa’ ma’ l-ghalliema tat-tfal tieghek), nahseb li dan se jgib hafna problemi fuq l-ghalliema. X’tahsbu?

   • I would like to ask you something… do you think teachers should be trained? Trained as in given step-by-step instructions about what to do or how to do it? Aren’t teachers professional enough to learn by themselves? Shouldn’t teachers be qualified enough to do this without hand holding? Shouldn’t teachers as professionals be motivated enough to be open and flexible to new systems and be excited to have additional resources which they can design by themselves without “being told” exactly how to use it? Aren’t you, as teachers tired of being always told what you have to do?
    Regarding your second worry…and that is the extension of time. I think that Education is a vocation that doesn’t stop at 2.30pm. On the other hand, of course, change always brings about a certain uncertainty. However what is certain, is that the Educator will put in as much effort as he/she thinks he/she should. People might tell you what you should do. At the end of the day, as has always been the case, it is always up to you as a teacher to do what you think and believe is best…ask yourself why do I want to do this and not what do I have to do…that is my personal opinion.

   • Nixtieq niccara ftit il-punt tieghi ghaliex forsi kont wisq vaga. Li ridt nnghid hu, li nahseb li ghandu jinghata xi tip ta introduzzjoni ghal din is-sistema meta din tigi introdotta. Qed nghid hekk ghax meta kont qed naghmel it-teaching practice inzertajt li gew iwahhlu l-interactive boards. Ovjment, permezz ta dan il-crdit jiena u shabi l-ohra l-istudent teachers mal-ewwel rajna kif ghamilna biex nuzawhom u nesperimentaw modi godda kif nistghu nimplimentaw il-lezzjonijiet taghna. Pero l-bqija tat- teachers ma kellhomx l-istess rezzjoni taghna. Il-Head ta’ fejn kont jiena provdid persuna ghal gurnata shiha li tista’ twiegeb ghall-mistoqsijiet li kellhom l-ghalliema, pero n-numru li interessaw ruhhom kien veru ftit.

    Ghalhekk, biex niccara ftit li ghidt fil-blog ta’ qabel nahseb li specjalment ghal dawn l-ghalliema li ilhom jghalmu snin twal bil-mod tradizzjonali, ikun important li jinghataw ftit tahrig baziku u ftit sapport ghaliex mhux facli taghmel din il-qabza fil-mentalita. Anke ghalina mhux facli li ninsew il-mod kif gejna mghalmin ahna, ahseb u ara dawn l-ghalliema li ilhom ammonti ta’ snin kbar marbutin ma sistema li ma toffri l-ebda tip ta’ spazzju ghal istudent.

    Rigward hin, jiena naqbel mieghek perfettament, int ghalliema dejjem. Infatti l-kuntatt mall-genituri narah interessanti hafna, specjalment meta jien qed nitkellem min naha tal -PSD fejn il-familja tilghab rwol important hafna. Pero immagina li kieku jibghatulek email il-genituri kollha? Dan bhal kollox hux, din is-sistema ser ikollha hafna affarijiet tajbin u affarijiet ohra li iridu jindraw biz-zmien kemm minn naha ta’ l-ghalliema u kemm min naha tal-genituri u l-istudenti.

   • I think it is necessary to provide teacher training in the unique ways that this tool fosters learning in order to help learners in their autonomous learning. I agree with you saying that as professionals, teachers should be motivated to be open and flexible to new systems and be excited to have additional resources but it’s a matter of the individual character… I think: there are teachers who are enthusiastic, always trying new methods, use different resources and are always up-to-date and there are those whom I call ‘static’ who do not like to change their teaching strategies – because of their not risk-taking character – unless they are ‘pushed’. Training and support is especially necessary, like Tiziana said, for teachers who have now been teaching in a traditional way for several years, because it’s a big change.

 11. In todays’ progress students are more prone to use I.C.T. We use it all the time. It is not the first time that parents complain that their children are always in front of their computers watching, browsing, chatting, surfing or reading things. The most important thing is how to use this technology. Teachers use programs like moodle or portfolios so that students can read online material related to the subjects being thought because by doing so educators create curiosity in their students and instigate them to learn. The Web is an important tool from which students can learn a lot. Today technology helps children a lot because they can do projects, find information and study more. Teachers need to motivate their students in such a way that they study even when they are at home using a computer.

 12. Biex inkompli ma’ ta’ qabli, il-portfolio huwa kollezzjoni tax-xogħol tal-istudent fejn jidher l-isforz, il-progress u l-kisba tiegħu. Huwa xi ħaġa ħajja, fejn l-istudenti jsiru partiċipanti attivi fil-proċess tat-tagħlim tagħhom. Kif għidtu qabel, il-portfolio diġitali huwa forma ta’ assessjar li l-istudenti jagħmluh flimkien mal-għalliema tagħhom. Għalija, il-portfolio huwa WIRJA miftuħa li ma tingħalaq qatt għal kulħadd, fejn kull individwu jista’ juri l-kwalità ta’ xogħlu, li tista’ ssir mingħajr pressjoni, mingħajr żmien u bl-għajnuna tar-riżorsi, referenzi u kollaborazzjoni ma’ oħrajn. Irid ikun l-għodda biex l-istudenti jitgħallmu jkunu indipendenti, studenti attivi u b’hekk jiżviluppaw il-motivazzjoni għat-tagħlim. Huwa l-mezz ta’ opportunità biex iseħħ djalogu bejn l-istudent u studenti oħra/l-għalliem. B’hekk l-għalliem jista’ jsir jaf aħjar l-istudenti tiegħu.

  Il-portfolio jrid ikun il-pont fejn dak li ma jlaħħaqx jagħmel l-għalliem fil-klassi, ikompli jwessgħu, jiżviluppah u jtemmu f’dan l-ispazju diġitali. Skonti, kull għalliem irid jibda jinvesti fih għax l-istudenti tagħna qegħdin jorqdu u jqumu f’din it-teknoloġija li hi ħafifa biex tużaha. Dan l-iżvilupp teknoloġiku u edukattiv m’għandux età, żmien u gradazzjonijiet differenti. Mela ejja ħalli flimkien inkunu parti mill-muftieħ ta’ din l-għodda meraviljuża fl-iskejjel tagħna li testendi t-tagħlim tal-klassi għal iktar kreattività.

 13. I agree with the fact that teachers start using an e-portfolio as it enables them to share their resources and ideas. However, an e-portfolio not only facilitates sharing of resources but it also enables teachers to engage in critical reflection on their work, learn from each other’s ideas and experiences and improve their professional practice. Hence, as already indicated above an e-portfolio promotes collaborative learning among teachers. Besides, an e-portfolio also depicts teachers’ accountability to their students’ learning. When taking all the advantages into consideration, the use of an e-portfolio can surely be beneficial to teachers. Who knows maybe in the coming future the e-portfolio would become a commonly-used tool in the educational field…

 14. I agree with the fact that teachers start using an e-portfolio as it enables them to share their resources and ideas. However, an e-portfolio not only facilitates sharing of resources but it also enables teachers to engage in critical reflection on their work, learn from each other’s ideas and experiences and improve their professional practice. Hence, as already indicated above an e-portfolio promotes collaborative learning among teachers. Besides, an e-portfolio also depicts teachers’ accountability to their students’ learning. When taking all the advantages into consideration, the use of an e-portfolio can surely be beneficial to teachers. Who knows maybe in the coming future the e-portfolio would become a commonly-used tool in the educational field…

 15. Pingback: Is there a problem with Tech and Teaching? « Designing Learning Resources

 16. We seem to forget that traditionally, portfolios have long been stored in boxes and ring files. Although this format works fine for paper and other print materials, it misses many other ways of communicating ideas. Many people have found electronic portfolios as an effective way to present information not only through text, but also through visuals, audio, and video formats.

  Besides, like other professionals, teachers need evidence of their achievement. The professional portfolio is a means for collecting and presenting that evidence. For many of us, it’s just “practicing what we preach”. We encourage our students to select examples of their work over time to demonstrate how much they’ve learned, and we must do the same.

  Portfolios have much to offer to the teaching profession. In my opinion, it’s about time for some teachers and administrators to renew their professionalism!

 17. I strongly believe that portfolios can be a successful tool for teachers to keep in touch with their students they upload lessons which if missed can be found there and also enhances revision and autonomous learning of the students. Furthermore, it is also a way to update the students status and thus show the students guardians the progress being made.

  I don’t agree that portfolios replace the time pupils spend at school with the teacher because I believe that students learn best when they experience hands-on activities rather then just following on the web. Furthermore, students understand more under the teachers supervision. Nonetheless, I agree with the use of portfolios since these help student teacher relationship and teacher parent relationship which it is crucial for students success. Besides, nowadays internet is used by almost everyone if not everyone and students spend lots of time on it and thus it is a good way to connect to your students and parents.

 18. I never about certain tools which help learning until I started PGCE. Now I realise that what we learn we are to implement. Advantages include:

  Encouraging self-directed learning.

  Fostering learning about learning.

  Assessing continuous progress.

  Creating an intersection for instruction.

  Students can value themselves as learners.

  Offering opportunities for peer-tutoring.
  These call an urgent address to promote school in a new limelight by adopting more stimulated fashions and alternatives

 19. Teachers are provided with more time for research and planning rather than lessons. After all if we are being solely egoists, sitting down, chatting… and opting a “drill and kill practice”, we are also denying the full education of developing skilled citizenships and stimuli to learning. This spare time requires us to develop “intellectual stimulating fashions” such as the use of portfolio.

 20. Jiena naqbel ħafna ma’ dak li diġa’ ntqal qabli għaliex kollha b’xi mod urejtu x’inhuma l-vantaġġi tal-‘e-portofolio’. L-‘e-portfolio’ hija għodda li timmotiva lill-istudenti sabiex jikkoloboraw iżjed magħna l-għalliema. Ilkoll nafu kemm xi drabi jkun diffiċli sabiex timmotiva lil ċertu studenti b’karattru diffiċli u għalhekk jeħtieġ li l-għalliema stess juru l-interess tagħhom fl-‘e-portfolio’. Permezz tiegħu l-għalliema u l-istudenti jistgħu jagħmlu bosta affarijiet fosthom jaqsmu n-noti tal-klassi u xi materjal ieħor, juru uħud mill-aqwa xogħlijiet tagħhom jew jesprimu l-ħsibijiet tagħhom. Permezz ta’ dan il-portfolio l-għalliema tista’ tara l-progress li qiegħed jagħmel l-istudent. B’hekk l-għalliema ma tibqax tiggudika lill-istudenti darba fis-sena biss permezz tal-eżami iżda tibda tara l-progress u tapprezza l-isforzi li jsiru min-naħa tal-istudenti.

  Minbarra fl-ambjent skolastiku l-‘e-portfolio’ jista’ jintuża minn kulħadd, speċjalment minn dawk li huma konxji biżżejjed sabiex jaqsmu x-xogħol tagħhom flimkien. B’dan il-mod nibdew nersqu lejn dinja iżjed kollobarattiva u mhux egoista. Bla ebda dubju permezz tal-portfolio wieħed jsibha iżjed faċli sabiex jesprimi l-opinjonijiet, il-ħsibijiet u t-talenti tiegħu. Wieħed mill-għanijiet tal-‘e-portfolio’ huwa li kulħadd jitgħallem juża l-kreattivita’ tiegħu sabiex intejbu l-prodott finali. Ħadd ma għandu għalfejn jibża’ juża din l-għodda, anzi jiena nissuġerixxi sabiex tużawha kemm jista’ jkun!

 21. In the context of a knowledge society, the ePortfolio can help in collecting, organising, interpreting and reflecting on one’s own learning and practice. These may include documents, graphics and multimedia. The ePortfolio can improve the quality of education. Teachers can monitor the students’ work online, while students can be provided with useful resources and information by the teacher through his/her ePortfolio. The ePortfolio can be very useful for teachers to collect all their teaching material, which can then be used to construct an official portfolio.

 22. E-portfolios have emerged as a valuable online tool that learners can use to collect, store, update, and share information. E-portfolios allow students to reflect on their learning, communicate with instructors, document credentials, and provide potential employers with examples of their work. In other words, e-portfolios are both demonstrations of the user’s abilities and platforms for self-expression.

  Apart from its flexibility of content organization, its enormous storage capacity and its accessibility – as long there is an Internet connection – as Daniela commented, there are various other advantages. E-portfolios stimulate students’ motivation, self-involvement, participation in the learning process, as well as the development of reflective and critical thinking. This will make the students autonomous in their learning, inviting them to perform research themselves, instead of always being passive receivers of knowledge transferred by the teacher. The latter becomes more of a facilitator than an expert. Students would feel a sense of accomplishment and empowerment by displaying, sharing and presenting their electronic portfolios to teachers, fellow classmates and parents.

  Using e-learning not only favours students’ self awareness that facilitates the self-identification of their own difficulties, but also allows for an interaction that stretches beyond the classroom and gives feedback to the teacher, helping him/her to identify the students’ difficulties and achievements and evaluating the success of the educational intervention. I agree wholeheartedly with Clint i.e. I believe that e-portfolios shouldn’t be developed solely for assessment purposes but rather to improve students’ learning.

 23. The use of e-portfolios might prove to be very useful since they can be accessible to the students at any given time, together with encouraging autonomous learning. They might even learn more, both from each other and due to the fact that it may be more enjoyable to them since these generations are ‘IT natives’. Such online environments like the Scribd, can be considered as a supportive tool, ours to utilize, where students can add their documents to the public collection which is very convenient.
  I found an interesting online book which shows how to integrate a number of technological applications such as online puzzles, blogs, bookmarks, websites, along with making use of Twitter: http://issuu.com/richardbyrne/docs/how_to_do_11_techy_things/1
  And this link includes document and presentation creation tools, tools for communicating with both parents and students and tools for creating collaborative student projects: http://issuu.com/richardbyrne/docs/twelve_essentials_for_technology_integration/1
  Thanks.

 24. I think that the portfolio is a very powerful tool as it helps both students and teachers to be organised. Additionally it eliminates any stress associated with photocopying. We all know for example at University level how stressful it is to photocopy the notes, especially close to the exam period. Thus having one’s notes on a computer file saves time and money. Furthermore there can also be more sharing between the students’ work as one can easily upload. With the portfolio a teacher can also upload in advance the handouts she/he wants to give to the class so that everyone will have them even if they were sick. Furthermore less time will be wasted in giving out sheets. I think apart for being very convenient for students it is also convenient for their parents as they would be able to keep track of their children’s academics.

  I believe that this technology will enhance the education system and bring students, parents and teachers more close together.

 25. E-porfolios are very useful communicative and teaching tools. However, locally, do all students have access to a computer? And if they do, do they have a printer to print notes and follow up activities. Also, for online activities, do they have an adequate internet service which allows them to work well? I think that these options for alternative interactive learning should be used in class yes but not at home. Since it could create restrictions for those students of a lesser socioeconomic status.

 26. As 21st century future teachers we should work hard to promote a formative assessment that helps pupils learn results in actions that are successful in closing the gap between current and expected performance (Bartolo: 2007).

  In order to ensure that formative assessment is being carried out properly teachers should make sure that: clarify and share learning outcomes at the beginning of the lesson, involve students in self-assessment, focus oral and written feedback around the learning outcomes, help their students organize individual goal setting and using questions to help students develop higher order thinking skills.

  A digital writing portfolio can be a useful resource for teachers who opt to use formative assessment. There are various benefits which can be related to an e-portfolio.

  Some of these are:
  1) increase learning effectiveness.
  2) enhance information technology skills.
  3) gain academic credit for learning beyond the classroom.
  4) help students make connections among their formal and informal learning experiences.
  5) develop social skills.
  6) shows student’s abilities .

  We as future teachers should promote the effectiveness and benefits of the e-portfolio.

 27. A portfolio is a living, growing collection of a student’s work – each addition is carefully selected by the student for a specific reason which s/he will explain. The overall purpose of the portfolio is to enable the student to demonstrate to others learning and progress. The greatest value of portfolios is that, in building them, students become active participants in the learning process and its assessment.
  Why use portfolio assessment?
  Portfolio Assessment:
  ● matches assessment to teaching.
  ● has clear goals.
  ● gives a profile of learner abilities.
  ● is a tool for assessing a variety of skills.
  ● develops awareness of own learning.
  ● caters to individuals in the heterogeneous class.
  ● develops social skills.
  ● develops independent and active learners.
  ● can improve motivation for learning and thus achievement.
  ● is an efficient tool for demonstrating learning.
  ● provides opportunity for student-teacher dialogue.
  So, e-portfolio can offer much more benefits and allow for more active interesting participation and communication. However, certain issues have to be considered such as – do all students have access?

 28. At first I was sceptical of using certain technollogical practices but then I realised how visuals really help all student abilities. Having a portfolio can trigger negative learning as much as positive. We need to formulate it in an interesting way, present choice and measure it in a way that the student is improving otherwise it hints something is wrong. Another great attribution is when portfolio as a means of engaging to the real world by having a hands on approach. In other words one example is to facilitate citizenship such as sending students in search for jobs, getting their experience, creating a CV, needed things to book a ticket… and so forth. Sometimes we reach high and yet we forget that as much as we are in a challenge with new tachnological improvements, there are some who lack back or may not have the means of technologyy at home so by group work students can work on portfolios during holidays and learn through collaborative learning which then can be expressed through realistic measures and evident in the portfolio.

 29. The use of e-portfolios, gives opportunity to a broader learning experience, where the users can extend their learning process out of the classroom environment and enable students’ reflection on their own learning. More importantly, it gives a degree of control to the user who manages the portfolio – meaning that information can be filtered.

  More than to compile and share information, I think it is more a question of filtering information. Apart from the importance to organize information gathered, I feel more importance should be emphasizes to knowing how to select right and relevant information. Just as mentioned in another post, today’s students are born in a digital era and I wouldn’t question their knowledge of finding information and the use of the web. However, I do question one’s comprehension of such information and in this respect I find the use of an e-portfolio to meet this challenge where students can gather information, which can be clarified through the aid of the teacher.

 30. A portfolio is a living, growing collection of a student’s work – each addition is carefully selected by the student for a specific reason. The overall purpose of the portfolio is to enable the student to demonstrate to others learning and progress. The greatest value of portfolios is that, in building them, the students become active participants in the learning process and its assessment. By reflecting on their own learning (self-assessment), the students begin to identify the strengths and weaknesses in their work and these weaknesses then become improvement goals.

  According to the article, “creating a public collection in Scribd could be a good way to showcase examples of your students’ best work.” I don’t fully agree with this statement. I believe that the student shouldn’t showcase simply his/her “best work”. Students can choose to include best pieces of work, but also a piece of work which gave trouble or one that was less successful, and give reasons why.

  I liked the facility of choosing which type of collection the user wants for his collection. Personally, I liked the ‘Public Moderated’ option, since I believe that by choosing this option, you are standing to be corrected, and it shows that you are open for new ideas, critiques and maybe even words of praise (why not) for the material you choose to showcase.

 31. When I first thought of a portfolio, the initial things which came to my mind were that it is a way in which you can show all your work and put all the stuff which you had learnt and done yourself. This is the vision of the traditional portfolio – a kind of repository/archives of many chunks of paper, material and any other relevant information. However, I have come to believe by reading some contributions about portfolio asessment in Bartolo’s handbook (2009), that ideally in a portfolio, the student chooses himself what to put of all the work load he did during his scholastic career. In this way the portfolio becomes lively and not only a showcase but you select what improvements and efforts you have done. Students by selecting, can give self-feedback and assessment; in this manner learning is enhanced and students not only see the expressive order of schooling i.e. the grades, the end-of-year test result, but they will be able to see the effort they have put through in order to come to that achievement, the intrinsic value of learning – they see the benefits of the learning experience as a whole not the grades per se. So yes indeed, if used well, portfolios are great tools for our students. Obviously, aided by technology these aims outlined above can also be reached.

 32. It’s a very good idea for a teacher to have an online portfolio with all the essential resources for students. I liked the idea also that on Scribd users can add comments. This would be helpful for students who wish to ask something. Although I believe these tools are very important and are an enhancement to learning, I also agree with Charlene that sometimes we take it for granted that all the students have a computer at home. Although the majority of students nowadays have a computer, I had students during the teaching practice that didn’t have. So when using these tools we have to keep these students in mind and give them and provide them with an alternative solution.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s